ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประกาศขาย :                       ติดต่อผู้ขาย

เนื้อที่ดิน :                                   0000-3-89.0  ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                          ฉ.42208

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                             ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวิโรจน์ โทร 084-805-8662   

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประกาศขาย :                       ติดต่อผู้ขาย

เนื้อที่ดิน :                                   0000-3-87.0  ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                          ฉ.45999

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                             ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

     

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวิโรจน์ โทร 084-805-8662   

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 บ้านเดี่ยว

ราคาประกาศขาย :                       7,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                   0000-1-12.0  ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                          ฉ. 53633

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                             ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณมณีรัตน์ 099-109-6898, 087-676-6353   

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต

ราคาประกาศขาย :                       3,000,000 บาท

เนื้อที่ :                                       50.07  ตารางเมตร

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                            อาคารชุด ซิติ้โฮม รัตนาธิเบศร์ ถนน รัตนาธิเบศร์

                                                ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวีรพันธุ์ 062-896-6632   

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 บ้านเดี่ยว

ราคาประกาศขาย :                       30,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                   0000-1-77.20 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                          ฉ. 27525

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                             ตำบล บางขุนกอง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณอรุณี 092-995-9745   

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 อาคารศึกษาภัณฑ์

ราคาประกาศขาย :                       200,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                   0007-3-84.5  ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                          ฉ.5531, ฉ.2378 ,ฉ.2379

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                             ตำบล มีชัย อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณประสม 081-444-9672  คุณประกายพิมพ์ 081-871-7501  

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                 ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                       3,400,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                   0001-0-0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                          ฉ.13166

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                             ตำบล ลำหนองแสน อำเภอ หนองกรุงศรี จังหวัด กาฬสินธ์

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณโชคดี  โทร 093-398-2924

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                              3,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0000-0-22 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.30301

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บางเตย  อำเภอ สามโคก  จังหวัด ปทุมธานี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณฉัตรชัย โทร 081-822-0221

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประกาศขาย :                          6,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                     0000-1-84.0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                            ฉ.10839

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                               ตำบล หนองหัวแรด อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณสมพิศ  โทร 089-428-3725 

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                              112,120,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          2-3-21.20 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.3353

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง  จังหวัด ราชบุรี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวิญญู  โทร 081-815-4978

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์

ราคาประกาศขาย :                              4,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-19.20 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.164027

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณสุธนี (คุณอริญชย์ธร) โทร 092-596-5156

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์

ราคาประกาศขาย :                              2,200,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-16 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.66975

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 44 หมู่บ้านวังสิงห์คำ ถนน สายลำปาง-เชียงใหม่

                                                        ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณสุธนี (คุณอริญชย์ธร) โทร 092-596-5156

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                              3,800,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-16 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.81224

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณภสรัญ 062-332-3775 

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                              65,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          6-0-40 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.13367,ฉ.14288

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณฐนัน  082-916-5635

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                                6,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-10.6 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.5254   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     เลขที่ 246  ตำบล ราชบพิช 

                                                        อำเภอ พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณธนากร 080-546-5256

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                                5,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                            00-0-16 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.51496   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     เลขที่ 9/389 ตำบล ต.ท่าแร้ง(กูบแดง)

                                                        อำเภอ บางเขน  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : นงเยาว์ 081-499-6566

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                                1,300,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                            4-0-19 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.55456   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล ประทาย อำเภอ ประทาย

                                                        จังหวัด นครราชสีมา

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : นุชนารถ  085-495-7809

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         บ้านเดี่ยว

ราคาประกาศขาย :                               1,200,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           00-1-07 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.51385   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี

                                                        จังหวัด ปทุมธานี

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : ชัชพิสิฐ 081-615-2135

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


  

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ทาวน์เฮ้าส์

ราคาประกาศขาย :                               12,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-28.8 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.147432   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวันดี  โทร. 081-499-3942

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         อาคารพานิชย์

ราคาประกาศขาย :                               7,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-39 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.101775-76   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล พิมลราช อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวันดี   โทร. 081-499-3942

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ทาวน์เฮ้าส์

ราคาประกาศขาย :                                1,900,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-29.9 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.53388   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     หมู่บ้าน แม่สอดวิลล่า ถนน อินทรคีรี

                                                         ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณกันธนัตถ์   โทร. 081-114-1969

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         บ้านเดื่ยว

ราคาประกาศขาย :                                6,900,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-1-25 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.46556   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     หมู่บ้าน แม่สอดวิลล่า ถนน อินทรคีรี

                                                         ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณกันธนัตถ์   โทร. 081-114-1969

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประกาศขาย :                               (ติดต่อผู้ขาย)

เนื้อที่ดิน :                                           17-1-47.5 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.42242   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล ทับยายเชียง อำเภอ พรหมพิราม

                                                        จังหวัด พิษณุโลก

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณสมภพ  089-961-1046 / 082-881-0220

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         โรงงาน

ราคาประกาศขาย :                                35,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-3-38 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.18808   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

                                                       จังหวัด สมุทรปราการ

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณพัลลภ   โทร. 095-368-4485

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประกาศขาย :                               72,250,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           1-2-73 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.88794   

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

                                                         จังหวัด ชลบุรี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย :คุณนัทธมนนิธิ  (สมคิด)  โทร 081-859-3198

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                               20,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          1-2-73 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.15064 ฉ.15065  

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : ฉันทนา โทร. 02-314-3154

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                              10,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          41-0-88 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.36691  

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : วานิชกรณ์ โทร 081-534-0833

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารสำนักงาน

ราคาประกาศขาย :                              35,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          13-0-24.1 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.28943 ,ฉ.28944

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล กฤษณา อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : ปรีชา โทร. 089-456-7250

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                              5,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-2-00 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ. 9026

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล เสียว อำเภอ เบญจลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : บุญญรัสมิ์ โทร. 082-149-5969

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า 2 แปลง

เลขที่กรรมสิทธิ์ ฉ.31575, นส3.ก 2231     ประกาศขาย 5,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน                                            1-3-05 ตารางวา

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล หนองหญ้าลาด อำเภอ กันทรลักษณ์

                                                        จังหวัด ศรีสะเกษ

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : บุญญรัสมิ์ โทร. 082-149-5969

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น  3 คูหา

ราคาประกาศขาย :                              19,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-60 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.167704, ฉ.167705, ฉ.167722

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    88/24-26 ตำบล นาป่า อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : ชิดชญา โทร. 038-781-475, 038-375-149

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว

ราคาประกาศขาย :                               5,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-49.70 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.14438

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง 

                                                         จังหวัด ภูเก็ต

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : กุลพิมพ์ โทร. 083-1820-021, 089-5938-430

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                608.00 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                               5,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-2-48 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.13681

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     6/2 หมู่ 8 ถนน บางมูลนาก-บางทอง

                                                        ตำบล หอไกร(บางมูลนาก) อำเภอ บางมูลนาก

                                                        จังหวัด พิจิตร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : จุฑามณี โทร. 089-708-2447

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                              8,700,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          5-2-81 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 นส.3ก.1010

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่

                                                        จังหวัด กระบี่

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : ดัชนี โทร. 083-395-4781,089-125-0919  

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง

 


 


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                604.00 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                              10,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-40 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.142415, ฉ.142416

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    220,220/1 ซอย สะแกงาม 35/3 แยก 4 (โครงการมั่งมีแสนสุข)

                                                        ถนน สะแกงาม ตำบล แสมดำ  อำเภอ บางขุนเทียน

                                                        กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : สมชัย โทร. 086-8844-747

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านแฝด

ราคาประกาศขาย :                              2,800,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-36 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.47658

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    69/53 ซอย ผลเจริญ 2   หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3

                                                       ถนน เจ้าฟ้าตะวันออก   ตำบล วิชิต

                                                       อำเภอ เมืองภูเก็ต        จังหวัด ภูเก็ต

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : อัจฉรา โทร. 085-473-6710

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว

ราคาประกาศขาย :                              4,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-1-22.7 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.64202, ฉ.64203

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 44/17 หมู่บ้านประชาสุข 4

                                                        ถนน ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ตำบล บางขวัญ

                                                        อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : พ.ต.ท.นิพนธ์ โทร. 081-683-2990

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                       อาคารพาณิชย์

ราคาประกาศขาย :                              5,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-48.0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.4517

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บางน้ำจืด

                                                        อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณอัจฉรา เบอร์โทร 085-473-6710

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                       โรงงาน

ราคาประกาศขาย :                              42,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          2-0-48.0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.57639

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บางน้ำจืด

                                                        อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณประเสริฐ โทร 081-555-6749

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                       อาคารพาณิชย์

ราคาประกาศขาย :                              4,600,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-98.0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.86047 ฉ.86050

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล พิมลราช

                                                        อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณองอาจ โทร 090-635-3388, 081-448-3007

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ตึกแถว

ราคาประกาศขาย :                              62,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          7-2-57.2 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.108017

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บางหญ้าแพรก

                                                        อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : ธนวรรณ โทร. 091-879-6662

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ทาวน์เฮ้าส์

ราคาประกาศขาย :                              4,800,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-25.6 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.16936

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 64/49 ถนน โชคชัย4 ตำบล ลาดพร้าว

                                                        อำเภอ ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณยงธนิศ  โทร. 092-654-6365, 086-134-4431

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ทาวน์เฮ้าส์

ราคาประกาศขาย :                              3,100,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-16.9 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.148823

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                   ตำบล บางหว้า

                                                       อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณยงธนิศ  โทร. 092-654-6365, 086-134-4431

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว

ราคาประกาศขาย :                              5,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          5-3-86 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.132677

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 153 ตำบล ดอนทอง

                                                        อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณรัตนา  โทร. 089-444-4135

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                               3,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-21.8 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.157000

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 442/12 ตำบล สามพร้าว

                                                        อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณ ณรงค์ โทร. 081-708-6429

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเองทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                               2,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          0-0-17 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.85258

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 91/930 ม.3 หมู่บ้านสินทรัพย์รังสิต

                                                        ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี

                                                        จังหวัด ปทุมธานี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณฐปริน โทร. 081-414-8080

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                760.00 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                               6,200,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-80.0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.116881, ฉ.116882

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 17/365, 17/366 หมู่บ้านวงแหวนแสงประทีป

                                                         ซอย เทียนทะเล 26 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล

                                                         ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณชัชวาล  โทร. 086-865-4532

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                               6,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-26.4 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.24651

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 492 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 ตำบล บุคคลโล

                                                        อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณชัชวาล  โทร. 086-865-4532

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                                1,590,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                            0-0-20 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.128030

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     เลขที่ 99/1178 ซอย 6/14 หมู่บ้านแฟมิลี นาป่า

                                                          ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณนเรศ  โทร.086-302-0390

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                               5,200,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-58 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.12658

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 109/23 หมู่บ้านปริญสิริ

                                                         ตำบล บางบอน อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณเอกพัฒน์  โทร. 092-459-2425

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์

ราคาประกาศขาย :                               2,999,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-22 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.84047

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล หมอนนาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณนเรศ โทร. 086-302-0390

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                               950,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-20.9 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.41783

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 240/82 หมู่บ้านราชฤกษ์ประตูน้ำพระอินทร์

                                                        ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณสุพจน์  โทร. 087-016-6826

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                230.75 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                               5,200,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-40.6 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.39228, ฉ.39734

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 58/22 หมู่บ้านวันฒนมงคล ตำบล ทุ่งเบญจา

                                                        อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณกุลิสรา  โทร. 098-284-5141

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินเปล่า

ราคาประกาศขาย :                               3,900,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           13-3-43 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.51130

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    ตำบล บ้านกลาง อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์

 

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณประพิศ  โทร. 087-572-1416

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                215 ตารางเมตร

ราคาประกาศขาย :                               12,800,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-0-86.2 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                 ฉ.17120

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 122/37 ซอย 8 หมู่บ้าน ราชพฤกษ์

                                                        ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ                                                

                                                        จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณศศิกร โทร. 089-892-8659

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                282 ตารางเมตร

ราคาประกาศขาย :                               14,200,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           0-2-82 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.26781

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 20/402 เบลเลซ่า ซอย 3 หมู่บ้าน แกรนด์คาแนล                           

                                                        ประชาชื่น ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด

                                                        จังหวัด นนทบุรี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณกบ โทร. 081-482-3599

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                          ทาวน์เฮ้าส์

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                  104.5 ตารางเมตร

ราคาประกาศขาย :                                 620,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                             0-0-30.3 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                    ฉ.24601

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                      เลขที่ 269/27 ซอยเกาะหลัก ซอย 2(เจ็กสือ) ถนน เกาะหลัก

                                                          (เพชรเกษม) ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์

                                                          จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณวินัย โทร. 092-289-8082

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                         โรงงาน โกดัง และอาคารสำนักงาน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                 15,022 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                               120,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                           44-1-68.0 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.8156

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                     เลขที่ 68 ถนนสายบ่อทอง-บางตะเคียน (ปจ.2006)

                                                         ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณงามตา โทร. 086-976-3887

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                727 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                               20,000,000 บาท

 เนื้อที่ดิน :                                         4-0-39 ตารางวา

 เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                ฉ.3587

 ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                   เลขที่ 2/4 หมู่ 3 ถนน ลำไทร-หนองจอก

                                                        ตำบล ลำไทร (คองหกวาสายล่างฝั่งใต้) 

                                                        อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณนุสรา โทร. 081-625-8098

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                        บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                                167.25 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                               3,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                          57.4 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                                  ฉ.109286

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                    เลขที่ 29/1677 หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม

                                                        ตำบล คลองสาม  อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณผิง โทร. 085-704-4442

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      ทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น                               

ขนาดพื้นที่ใช้สอย                              352 ตรม.

ราคาประกาศขาย :                             9,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                        0-0-27.9 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.1549

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                  เลขที่ 2529/138  ซอยเจริญราษฎร์ แยก35 (ซอยราษฎอุทิศ 1)

                                                     ถนน รัชดาภิเษก ตำบล บางโคล่ อำเภอ บางคอแหลม

                                                     จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณผิง โทร. 085-704-4442

 

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      อพาทเม้นท์ 4 ชั้น            

ขนาด 1,368 ตรม. (ห้องพักให้เช่าชั้นละ 15 ห้อง รวม 4 ชั้น 60 ห้อง)

ราคาประกาศขาย :                             6,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                        100 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.5560,ฉ.5561

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                  เลขที่ 37/7 ซอย คลองหลวง 35 (ซอยศิริภาพ)

                                                     ถนน พหลโยธิน (กม.39+700) ตำบล คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)

                                                     อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี)

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณพรนิภา โทร. 085-047-6767

 

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ราคาประกาศขาย :                             2,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                        0-0-16 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.116764

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                  เลขที่ 100/188   หมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอย 9  ถนน กาญจนภิเษก

                                                      แขวง บางแค (หลักสอง)  เขต ภาษีเจริญ 

                                                      จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณสุปราณี โทร. 086-048-0395

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว

ราคาประกาศขาย :                             3,500,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                        96 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.102678, ฉ.108236

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                  เลขที่ 62 หมู่ 6 หมู่บ้านมโนรมย์ เพลส 7 ถนน เลียบคลอง 8

                                                       ตำบล ลำลูกกา  อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

                                                      

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณอิศรา โทร. 089-157-9553

 

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


 

ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      ทาวน์เฮาส์

ราคาประกาศขาย :                            1,290,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                        0-0-24 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.17943

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                  เลขที่ 439/190  ซอย 5 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร

                                                     ซอย ประชาอุทิศ 90 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน

                                                     อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณเล็ก 089-447-0757, คุณ ปุ๊ก  086-902-6768

 

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น 2 คูหา

เนื้อที่ดิน :                                        0-0-36.8 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.1073, ฉ.1074

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                 เลขที่ 30/1/5-6 หมู่ 4 ถนน บ้านคลองสน-บ้านมาบค้างคาว

                                                     ตำบล เกาะช้าง  กิ่งอำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด

 

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณจรัล โทร. 089-578-1580 Fax.032-493-637

 หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง


ทรัพย์สินลูกหนี้ฝากขาย                      โรงงาน

ราคาประกาศขาย                              200,000,000 บาท

เนื้อที่ดิน :                                        73-0-1-29 ตารางวา

เลขที่กรรมสิทธิ์ :                               ฉ.22288

ที่ตั้งทรัพย์สิน :                                  เลขที่ 999 หมู่ 8 ถนน โกสุมพิสัย-มหาสารคาม (ทล.208)

                                                      ตำบล แก้งแก  กิ่งอำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม

สนใจติดต่อ  ผู้ขาย : คุณทศพร โทร. 089-895-6374

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย และการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการซื้อขาย โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ฝากขายเอง