ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TMBbankproperty.com แหล่งรวมสินทรัพย์พร้อมขาย (NPA) ในทำเลที่คุณเลือกได้ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ที่ดินเปล่า ฯลฯ ในราคาลดพิเศษสุด
ทรัพย์แปลงใหญ่-เหมาะสำหรับการลงทุน 10 รายการ
อาคารสำนักงาน 18 รายการ
      (ทรัพย์ที่ธนาคารยกเลิกการใช้ประโยชน์)
ที่อยู่อาศัย/ที่ดินเปล่า/โกดัง ฯลฯ
      กว่า 131 รายการ ทั่วประเทศ
 
ทรัพย์สินพร้อมขาย 299 รายการ

จังหวัด
อำเภอ
ประเภท
ราคาตั้งแต่ ถึง
ค้นหาโดยละเอียด

ค้นหาตาม Keyword

 
 
deposit
Led
000,357,921
000,000,007

แบบฟอร์มทรัพย์สิน NPA : เบอร์โทรศัพท์ใหม่ ติดต่อกับ NPA

  • หากในวันเดียวกันมีผู้เสนอซื้อรหัสเดียวกันหลายราย ธนาคารสงวนสิทธิที่จะจัดประมูลขายทรัพย์ดังกล่าว
  • ขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับพนักงานตามนโยบายการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
  • โปรดระวัง! ผู้แอบอ้างเป็นพนักงานผู้มีอำนาจและเรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติขาย NPA ของธนาคาร หากทราบเบาะแสหรือพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ กรุณาแจ้ง 1558
  • ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการทำธุรกรรม หากตรวจพบว่าท่านอยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตลอดจนกฎหมายอื่น กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารมีหน้าที่ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ ปปง. ทราบ เพื่อรอให้มีคำสั่งต่อไป

Home | Loan | Contact

สนใจติดต่อ : บริหารสินทรัพย์
อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 22

โทร. 0-2242-3244-6, 0-2242-3211

กรณียื่นใบเสนอซื้อ:
โทร.0-2299-1111 ต่อ 5488, 5256 
โทรสาร 0-2242-3934

Copyright: TMBbankproperty.com ปี 2006


Web Link:
TMB BANK | TMB Direct | กรมบังคับคดี | ราคาประเมินกรมธนารักษ์